March 24, 2018

Sponsorlu Bağlantılar

Mimar Sinan Kimdir? Mimar Sinanın Hayatı – Mimar Sinanın Eserleri.

Mimar Sinan hakkında aradığınız bilgileri sizlere sunmaya çalıştık. Türk tarihinde böyle bir mimamirinin olması gerçekten gurur verici. Mükemmel eserleriyle dünyanın her köşesinden eserleri görmeye gelenler ülke nüfusumuzdan fazladır. Özellikle pek çok eserinde hep bir sır bir gizem mevcuttur. 21 yy teknolojisi bile Mimar Sinanın eserlerini anlamakta güçlük çekiyor. İsterseniz bu değerli Mimarın Türk tarihine neler kattığını hep braber görelim. Eşsiz eserlerini hep beraber görelim.

Sponsorlu Bağlantılar

Mimar Sinanın Hayatı

Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489’da Kayseri’nin Gesi
bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği II. Beyazıt (1481–1512), gençliği I. Selim (1512–1520), olgunluğu Kanunî (1520–1566), II. Selim (1566–1574) ve III. Murat (1574–1595) dönemlerinde geçti ve 1588’de 99 yaşında öldü.1512 yılında devşirme olarak alınan Mimar Sinan, İbrahim Paşa Sarayı’nda dülgerlik eğitimi aldı ve ustaların yanında yapı işlerinde çalıştı. 1514’te Yavuz ile İran seferine katıldı; 1516–17 tarihlerinde Mısır seferinde bulundu. 1520 yılında da Yeniçeri oldu. Sinan, katıldığı her iki seferde de köprü kurmak, kale onarmak gibi işlerde görev aldı. 1520 yılından sonra Yeniçeri sıfatına sahip olarak Kanuni ile seferlere katıldı. 1522’de Rodos ve Belgrat, 1526 yılında Mohaç, 1535’te Korfu ve İran, 1537’de Balia ve 1538’de Karaboğdan seferlerine katıldı. 1535 İran seferi Sinan için bir dönüm noktasıydı. Bu seferde içlerine top yerleştirdiği kalyonlar, kalenin ele geçirilmesinde büyük yarar sağlamıştı. Bundan dolayı kendisine Haseki unvanı verildi.

Karaboğdan seferinden sonra da seferlerde gösterdiği yararlılıktan dolayı önce mimarlığa, 1538’de de devletin ve sultanların bütün yapı ve inşaat işleri ve bayındırlığından sorumlu baş mimarlığa getirildi. Bu görevle Mimar Sinan 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 darülkura (Kuran okumayı ihtisas derecesinde öğreten okul), 22 türbe, 17 imaret, 3 sağlık yurdu, 7 su yolu, 8 köprü, 16 kervansaray, 33 saray, 6 mahzen, 32 hamam yaptı. Değişik kaynaklar bu büyük mimarın 300’den fazla yapıya imza attığını kaydetmektedir. İlk önemli çalışması, 1538’de yaptığı İstanbul, Eyüp’te bulunan Ayaz Paşa Türbesi ve 1539’da yaptığı Haseki Camii’dir. İlk büyük çalışması ise kendisinin “çıraklık eserim” dediği ve
1543’te Kanuni Sultan Süleyman’ın 22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmet’in anısına yaptırdığı Şehzade Camii’dir (1548). Bundan altı yıl sonra tam altmış yaşındayken bu kez “kalfalık eserim” dediği Süleymaniye’nin yapımına başladı. Sanatının zirvesine ulaştığı ve kendisinin “ustalık eserim” dediği Edirne Selimiye Camii’ne ise 1569 yılında yani tam 80 yaşındayken başladı ve 86 yaşında tamamladı. Sinan, Selimiye’yi yapmadan önce burada uyguladığı planı önce 1560 yılında İstanbul Tahtakale’de yaptığı Rüstem Paşa Camii’nde denemişti. Bir kubbe üstadı, toplu mekân yaratıcısı Sinan, 1588’de İstanbul’da öldü. Süleymaniye Camii’nin yanında Şeyhül İslâm Kapısı (Bab-ı Meşihat), Dökmecilere giden yolun birleştiği yerdeki türbede gömülüdür. Bu türbenin kitabesinde yer alan “Geçti bu demde cihanda Pir-i Mimaran Sinân” ifadesi şair ve nakkaş Sâî Mustafa tarafından yazılmıştır.

Mimar Sinanin Hayati boyunca 364 eser yapmisdir 84 Cami 52 Mescit 57 Medrese 7 Darül-kurra 20 Türbe 17 imaret 3 Darüssifa (hastane) 5 Su yolu 8 Köprü 20 Kervansaray 36 Saray 8 Mahzen 48 Hamam olmak üzere toplam 364 eser sigdirmistir.

Mimar Sinanın Eserleri

Camiler

 1. İstanbul Süleymâniye Câmii,
 2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
 3. Haseki Hürrem Câmii,
 4. Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı’da),
 5. Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
 6. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
 7. Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
 8. Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
 9. Mehmed Paşa (Sokullu) Câmii (Kadırga Limanında),
 10. İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
 11. Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
 12. Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
 13. Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
 14. Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
 15. Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
 16. Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
 17. Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
 18. Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
 19. Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
 20. Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
 21. Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
 22. Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
 23. Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
 24. Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
 25. Zâl Mahmûd Paşa Câmii (Eyüp’te),
 26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
 27. Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
 28. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
 29. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
 30. Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
 31. Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
 32. Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
 33. Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
 34. Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
 35. Mihrimah Sultan Câmii (Üsküdar’da, iskelede),
 36. Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
 37. Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
 38. İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
 39. Çoban Mustafa Paşa Câmii (Geğbüze’de),
 40. Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
 41. Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
 42. Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
 43. Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
 44. Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
 45. Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
 46. Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
 47. Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
 48. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
 49. Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
 50. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
 51. Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
 52. Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
 53. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
 54. Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
 55. Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
 56. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
 57. Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
 58. Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
 59. Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
 60. Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
 61. Sultan Selim Câmii (Edirne’de),
 62. Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
 63. Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
 64. Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
 65. Semiz Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
 66. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
 67. Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
 68. Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
 69. Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
 70. Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
 71. FerhadPaşa Câmii (Çatalca’da),
 72. Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
 73. Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
 74. Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
 75. Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
 76. Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
 77. Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
 78. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
 79. Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

Medreseler

 1. Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
 2. Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
 3. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
 4. Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
 5. Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
 6. Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul’da),
 7. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
 8. Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 9. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
 10. Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 11. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
 12. MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
 13. MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
 14. Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
 15. Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 16. Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
 17. Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
 18. İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 19. Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
 20. İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
 21. Kasım Paşa Medresesi,
 22. Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
 23. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Geğbüze’de),
 24. Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
 25. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
 26. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
 27. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
 28. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
 29. Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
 30. Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
 31. Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
 32. Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
 33. Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
 34. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
 35. Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
 36. Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
 37. Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
 38. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
 39. Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
 40. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 41. Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
 42. Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
 43. Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
 44. Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
 45. Karcı Süleyman Bey Medresesi,
 46. Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
 47. Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
 48. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 49. Kirmasti Medresesi,
 50. Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
 51. Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
 52. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
 53. Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
 54. Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
 55. Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

Hamamlar

 1. SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da),
 2. Sultan Süleymân Hamamı (Kefe’de),
 3. Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
 4. Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
 5. Haseki SultanHamamı (Ayasofya yakınında),
 6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
 7. Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
 8. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),
 9. Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),
 10. Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
 11. Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),
 12. Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 13. MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),
 14. MehmedPaşa Hamamı (Edine’de),
 15. Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 16. İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
 17. Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
 18. Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
 19. Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
 20. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
 21. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
 22. Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
 23. Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
 24. Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
 25. Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
 26. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
 27. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
 28. Hamam (Çatalca’da),
 29. RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),
 30. Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
 31. Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
 32. Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 33. Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
 34. Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),
 35. Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 36. İskender Paşa Hamamı,
 37. Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
 38. Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
 39. Beykoz Hamamı,
 40. Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
 41. Hamam (Eyüp’te),
 42. Dere Hamamı (Eyüp’te),
 43. Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
 44. Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),
 45. HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),
 46. Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
 47. Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
 48. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)

Saraylar

 1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
 2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
 3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
 4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
 5. Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
 6. İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 7. Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),
 8. Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
 9. Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
 10. İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
 11. Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
 12. Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
 13. MehmedPaşa Sarayı (Kadırga’da),
 14. Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
 15. MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar’da),
 16. Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
 17. Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 18. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 19. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 20. Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
 21. Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 22. AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 23. Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
 24. Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
 25. SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 26. Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa’da),
 27. Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
 28. MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
 29. Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
 30. Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
 31. AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında),
 32. AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
 33. AhmedPaşa Sarayı (Eyüp’te),
 34. Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te),
 35. MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
 36. Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da),
 37. Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

Türbeler

 1. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
 2. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
 3. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
 4. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
 5. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
 6. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
 7. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 8. MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
 9. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
 10. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 11. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
 12. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 13. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
 14. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
 15. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
 16. HayreddinPaşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
 17. Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
 18. Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 19. Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da,
 20. Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

Kervansaraylar

 1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
 2. Kervansaray (Büyükçekmece’de),
 3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
 4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
 5. Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
 6. Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
 7. Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
 8. Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
 9. Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
 10. Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
 11. Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
 12. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
 13. RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),
 14. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),
 15. Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
 16. MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da),
 17. Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
 18. RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de),
 19. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
 20. İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

İmâretler

 1. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
 2. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
 3. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
 4. Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
 5. SultanSelim İmâreti (Karapınar’da),
 6. SultanSüleymân İmâreti (Şam’da),
 7. Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
 8. SultanSüleymân İmâreti (Çorlu’da),
 9. Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 10. Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 11. Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
 12. Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
 13. Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
 14. MehmedPaşa İmâreti (Burgaz’da),
 15. MehmedPaşa İmâreti (Hafsa’da),
 16. Mustafa Paşa İmâreti (Geğbüze’de),
 17. MehmedPaşa İmâreti (Bosna’da).

Köprüler

 1. Büyükçekmece Köprüsü,
 2. Silivri Köprüsü,
 3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
 4. Sokullu MehmedPaşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
 5. Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
 6. Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de),
 7. MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
 8. Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vişigrad kasabasında).

Mahzenler

 1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
 2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
 3. Anbar (sarayda),
 4. Anbar (Has Bahçe Yalısında),
 5. Mutbak ve kiler (sarayda),
 6. Mahzen (Unkapanı’nda),
 7. İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
 8. Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

Dârülkurrâlar

 1. SultanSüleymanHanDârülkurrâası (İstanbul’da),
 2. Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),
 3. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
 4. Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 5. Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
 6. Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 7. Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

Su Yolları Kemerleri

 1. Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
 2. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
 3. Muglava Kemeri (Kemerburgaz’da),
 4. Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
 5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

Dârüşşifâlar

 1. SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
 2. Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
 3. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da) olmak üzere toplam 365 eseri vardır.


Sponsorlu Bağlantılar

Nasıl Buldular?

mimar sinann hayat ve eserleri, mimar sinan hayat, mimar sinanın çocukluğu, mimar sinanın hayatı ve eserleri, mimar sinan çocukluğu, mimar sinann hayat, mimar sinanın hayatı, mimar sinanın çoçukluk hayatı, mimar sinann eserleri, mimar snann ocukluu

İlk Yorumu Siz Yapın

ins { background: transparent; text-decoration: none; }